ماه: نوامبر 2019

استارت‌آپ ریلیتی، از رویا تا حقیقت

کسب‌وکارها بیشتر مواقع با امید، احساسات و سرشار از انرژی آغاز می‌شوند. این احساسات همیشه در درون ما نوید موفقیت می‌دهند ولی برای داشتن دیدی باز به واقعیت‌ها مانع بزرگی هستند.

اظهار نارضایتی مدیرعامل شاتل از ثابت ماندن هزینه اینترنت با وجود تورم

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شاتل از ثابت ماندن هزینه‌ی اینترنت در کشور که نتیجه‌ای جز فشار مضاعف روی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت ندارد، اظهار نارضایتی کرده است.