نویسنده

سرمایه گذاری سنگین بوش آلمان در توسعه فناوری خودران

در حالی که خودروسازان زیادی همراه با گوگل و اوبر برای توسعه فناوری خودران فعالیت می‌کنند، بوش نیز به طور جدی روی این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. این برند، تمرکز زیادی بر ایمنی خودروهای خودران دارد.