فضای مجازی

با این نرم افزارها، فرزندتان را در فضای مجازی کنترل کنید – یاس آپدیت

– ترجمه از سینا اشتری: عدم توانایی کافی والدین در نظارت بر فعالیت فرزندان در فضای مجازی یکی از اصلی ترین معضلات خانواده های امروزی است؛ در ادامه به معرفی نرم افزار هایی می پردازیم که والدین را در این امر یاری خواهند کرد
Continue reading